Uchwała Nr 60/2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 24 września 2009 roku

 

w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów

 

 

Na podstawie § 66 ust. 2 pkt 16) oraz § 173 ust. 2 pkt 2) i ust. 4 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Senat Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach dokonuje zmiany w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów poprzez odwołanie:

1.      Agnieszka Durlik,

2.      Ewa Janic,

3.      Iwona Jurkowska,

4.      Eliza Kowalska,

5.      Piotr Sabat,

6.      Michał Żuber.

 

2. Senat Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach dokonuje zmiany w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów poprzez powołanie:

1.      Beata Barszcz,

2.      Sławomir Krupa,

3.      Dorota Majerczyk,

4.      Dominika Pastucha,

5.      Izabela Różańska,

6.      Arkadiusz Żurawski.

 

§ 2

 

Skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów powołanej uchwałą nr 75/2008 z dnia
30 października 2008 roku w sprawie powołania składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów z uwzględnieniem zmian z §1 jest następujący
:

 

1.      dr Ewa Braziewicz – przewodnicząca,

2.      dr Małgorzata Kwaśniewska – zastępca przewodniczącej,

3.      prof.  Monika Szpringer,

4.      dr Wiesław Rogalski,

5.      dr Roman Starz,

6.      dr Ryszard Stefański,

7.      dr Tadeusz Szperna,

8.      Beata Barszcz,

9.      Sławomir Krupa,

10.   Dorota Majerczyk,

11.   Agnieszka Połeć,

12.   Dominika Pastucha,

13.   Izabela Różańska,

14.   Arkadiusz Żurawski.

§ 3

 

Obsługę administracyjną Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów  prowadzi Dział Spraw Studenckich.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 01:41:39

Liczba wyświetleń strony: 5820

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka