Uchwała Nr  35/2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia  30 kwietnia  2009 roku

 

zmieniająca uchwałę nr 36/2008 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w zakresie historii   i językoznawstwa

na Wydziale Humanistycznym w roku akademickim 2009/2010

 

 

Na podstawie art. 196 ust. 1 i  art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku  Prawo  o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze. zm.) oraz § 66 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale nr 36/2008 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w zakresie historii i językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym w roku akademickim 2009/2010 wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     Dotychczasową treść § 1 ust. 2  lit. a) w brzmieniu:

 

„ a) posiada tytuł magistra historii (studia w zakresie historii),”,

 

zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„a) posiada tytuł magistra wszystkich dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych (studia w zakresie historii)”.

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:34:41

Liczba wyświetleń strony: 7281

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka