Uchwała Nr 12/2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 26 lutego 2009 roku

w sprawie zmiany składu Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej

 

Na podstawie §104 ust.1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Senat Uniwersytetu odwołuje ze składu Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej na kadencję 2008-2012:

1)     prof. Pawła Chmielnickiego,

2)     dr Barbarę Gawdzik,

3)     Michała Książka.

§ 2

 

Na miejsce osób o których mowa w § 1, do składu Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej powołuje się:

1)     prof. Wojciecha Saletrę,

2)     mgr Sabinę Dołęgowską ,

3)     Łukasza Markiewicza.

 

§ 3

 

Aktualny skład Uniwersyteckiej  Komisji Wyborczej na kadencję 2008-2012 przestawia się następująco:

 

 

1.       prof. Wojciech Saletra -                               (Wydział Zarządzania i Administracji),

2.       dr  Mirosława Skawińska –                          (Wydział Nauk o Zdrowiu ),

3.       dr Lidia Owczarek -                                      ( Wydział Zarządzania i Administracji),

4.       mgr Sabina Dołęgowska -                           ( Wydział Matematyczno-Przyrodniczy),

5.       dr Edward Zabrodzki -                                  (                                                         ),

6.       dr hab. Marta Samek -                                 (Wydział Humanistyczny),

7.       dr Stanisław Cygan -                                    (                                    ),

8.       prof. dr hab. Dariusz Adamczyk -                (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny),

9.       dr Elżbieta Lisowska -                                  ( „                                                     ),

10.   dr Renata Gałuszka -                                   (Wydział Nauk o Zdrowiu),

11.   dr Mirosławę Gawęcka -                              (Wydział Nauk Społecznych ),

12.   dr Andrzej Witusik -                                      ( „                                        ),

13.   dr Andrzej Kobus -                                       (Wydział Filologiczno-Historyczny),

14.   dr Agnieszka Klimas –                                 (                                                 ),

  1.  mgr Maria Grządziela -                                (Jednostki międzywydziałowe),
  2.  mgr Piotr Słoma -                                         ( Doktorant),
  3.  Łukasz Markiewicz -                                                (Student).

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:31:03

Liczba wyświetleń strony: 6426

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka