Uchwała Nr 5/2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 29 stycznia 2009 roku

 

w sprawie utworzenia i zmiany nazwy specjalności 

 

            Na podstawie § 66 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

1.      Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym od roku akademickiego 2009/2010 na studiach drugiego stopnia w ramach kierunku chemia tworzy się specjalność fizykochemia – adsorpcja, chromatografia, spektroskopia.

2.      Na Wydziale Zarządzania i Administracji od roku akademickiego 2009/2010 na studiach drugiego stopnia w ramach kierunku ekonomia tworzy się specjalność ekonomika zasobów ludzkich.

 

 

§ 2

 

1.      Na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym od roku akademickiego 2009/2010 na studiach pierwszego stopnia w ramach kierunku pedagogika specjalność wczesna edukacja z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową zmienia nazwę na edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową.

2.      Na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym od roku akademickiego 2009/2010 na studiach drugiego stopnia w ramach kierunku pedagogika specjalność rewalidacja
z terapią pedagogiczną zmienia nazwę na
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową
.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 05:42:23

Liczba wyświetleń strony: 7029

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka