Uchwała Nr  32 /2009

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 kwietnia  2009 roku

 w sprawie ustanowienia Dnia Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

           

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz.U. Nr  164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 66 ust. 2 pkt 21 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

1.      Senat Uczelni postanawia, że każdego roku obchodzony jest  w Uczelni Dzień Uniwersytetu.

2.      Dzień Uniwersytetu jest Świętem Uczelni.

3.      Święto Uczelni przypada w miesiącu maju lub czerwcu każdego roku.

4.      Datę Święta Uczelni w danym roku ustala rektor w terminie do 15 kwietnia każdego roku.

 

§ 2

W dniu Święta Uczelni nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

 

§ 3

Traci moc obowiązującą Uchwała Nr 42/2007 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie ustanowienia Dnia Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 04:33:59

Liczba wyświetleń strony: 6064

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka