Uchwała Nr  36/2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

  

z dnia 30 kwietnia 2009 roku

 

zmieniająca uchwałę nr 35/2008 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 maja 2008 r.

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2009/2010

 

           

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym                                  (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 66 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr 35/2008 z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2009/2010 wprowadza się następujące zmiany:

1.   W części I, w załączniku nr 2 do uchwały nr 35/2008 z dnia 15 maja 2008 r., na kierunku:

a)      filologia w pkt 1 dodaje się nową specjalność filologia germańska- międzynarodowa komunikacja turystyczna oraz kryteria kwalifikacji: SM- test: - język niemiecki, NM – ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego: - język niemiecki,

b)     filologia polska w pkt 1 dodaje się nową specjalność filologia polska   z historią oraz kryteria kwalifikacji: SM- test: - język polski, NM – ranking wyników  z części zewnętrznej egzaminu maturalnego: - język polski,

2.      W części II, w załączniku nr 2 do uchwały nr 35/2008 z dnia 15 maja 2008 r., na kierunku

a)     biologia w pkt 1,2 i 3 dodaje się nową specjalność ekologia i zarządzanie zasobami przyrody,

b)     biologia w pkt 3 dodaje się nową specjalność biologia medyczna    z elementami diagnostyki,

c)     chemia w pkt 1,2 i 3 dodaje się nową specjalność analityka środowiska;

d)     chemia w pkt 1 dodaje się nową specjalność chemia materiałów supramolekularnych,

e)     chemia w pkt 3 na studiach stacjonarnych dodaje się nową specjalność chemia materiałów nano- i supramolekularnych,

f)       ochrona środowiska w pkt 2 na studiach stacjonarnych dodaje się nową specjalność monitoring środowiska,

g)     informatyka dodaje się na studiach inżynierskich specjalności: informatyka z fizyką, technologie informatyczne, teleinformatyka, systemy baz danych,

h)     geografia w pkt 3 dodaje się nową specjalność ochrona krajobrazu przyrodniczo-kulturowego.

3.      W części I Filia w Piotrkowie Trybunalskim, w załączniku nr 2 do uchwały nr 35/2008    z dnia 15 maja 2008 r., na kierunku filologia polska, w pkt 1 dodaje się nową specjalność filologia polska z kulturoznawstwem oraz kryteria kwalifikacji: konkurs świadectw: język polski, język obcy.

4.      W części I Filia w Piotrkowie Trybunalskim, w załączniku nr 2 do uchwały nr 35/2008    z dnia 15 maja 2008 r., na kierunku historia w pkt 2 dotychczasową treść zastępuje się treścią w brzmieniu: „studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata, magistra) kierunków: historia, administracja, politologia, stosunki międzynarodowe  oraz dla absolwentów wyższych szkół oficerskich po różnych specjalnościach, specjalności:

-  historia z wiedzą o społeczeństwie (N)
   (dla absolwentów posiadających kwalifikacje nauczycielskie),

-   archiwistyka,

-   historia z historią wojskowości,

-  współczesne stosunki międzynarodowe”.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:33:09

Liczba wyświetleń strony: 6225

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka