Uchwała Nr  30/2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 30 kwietnia 2009  roku

 

w sprawie przeznaczenia środków finansowych uzyskanych ze zwrotu nakładów poniesionych przez Uczelnię na nieruchomości zabudowanej   w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej 31 i Dworskiej

 

 

 

            Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz   § 66 ust. 1 i ust.  2 pkt  21  Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Uzyskane środki finansowe ze zwrotu nakładów poniesionych przez Uczelnię na nieruchomości zabudowanej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej 31 i Dworskiej zostaną przeznaczone na działalność dydaktyczną prowadzoną przez Filię w Piotrkowie Trybunalskim oraz inwestycje
 i remonty w budynkach dydaktycznych Filii.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 01:49:00

Liczba wyświetleń strony: 6168

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka