Uchwała Nr  25 /2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

 

z dnia 30 kwietnia 2009 roku

 

 

w sprawie podziału wyniku finansowego za 2008 rok

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz.694 ze zm.) i art. 62 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz    § 66 ust. 2 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

1.     Wynik finansowy Uniwersytetu za rok 2008 stanowi zysk netto w kwocie    1.368.785,56 zł  i jest wynikiem skonwertowanym odpowiednio:

 

1)  Uniwersytet w Kielcach, który zakończył rok 2008 wynikiem dodatnim netto

w kwocie 268.671,17 zł  oraz,

2)     Filia w Piotrkowie Trybunalskim, która zakończyła rok 2008 wynikiem dodatnim netto w kwocie 1.100.114,39 zł.

 

2. Wyniki finansowe zostają w jednostkach, gdzie zostały osiągnięte i zostają     przeznaczone odpowiednio:

 

1)     dodatni wynik finansowy stanowiący zysk netto Uniwersytetu w Kielcach pozostaje w dyspozycji Uniwersytetu i zwiększa fundusz zasadniczy tej jednostki,

2)     dodatni wynik finansowy stanowiący zysk netto Filii w Piotrkowie Trybunalskim pozostaje w dyspozycji Filii i zwiększa fundusz zasadniczy tej jednostki.                   

 

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Załączniki w wersji papierowej dostępne w pok. 113  w Biurze Organizacyjno-Prawnym  UJK

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-12-10 10:58:15

Liczba wyświetleń strony: 6129

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka