Zmiany w uchwale nr 69/2016

 

Uchwała Nr 62/2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 29 października 2009 roku

 

w sprawie Regulaminu Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 62 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz.U. Nr  164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 66 ust. 2 pkt 21) Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Senat uchwala Regulamin Filii Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Z dniem podjęcia przedmiotowej uchwały traci moc obowiązującą Regulamin Filii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwalony uchwałą nr 65/2007 Senatu z dnia 25 października 2007 roku, w  sprawie uchwalenia Regulaminu Filii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, zmieniony uchwałą nr 33/2009 Senatu z dnia 30 kwietnia 2009 roku  zmieniającą uchwałę nr 65/2007 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach  z dnia 25 października 2007 roku w  sprawie uchwalenia Regulaminu Filii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2016-10-03 15:04:08

Liczba wyświetleń strony: 5873

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka