traci moc na podstawie uchwały nr 145/2012

Uchwała Nr 4/2009

 

Senatu  Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

 

z dnia 29 stycznia 2009  roku

 

w sprawie określenia warunków dla nauczycieli akademickich

 zamierzających otworzyć przewód habilitacyjny poza  Uniwersytetem

 

 

 

         Na podstawie  art. 62 ust. 1 pkt 11 ustawy z  dnia 27 lipca 2005r. Prawo  o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 66 ust. 2 pkt 21  Statutu uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach, który zamierza otworzyć przewód habilitacyjny poza Uniwersytetem, zobowiązany jest uzyskać pozytywną opinię właściwej rady wydziału Uniwersytetu.

2.      Podstawę do wydania opinii, o której mowa w ust.1 stanowią dwie recenzje o dorobku naukowym i rozprawie habilitacyjnej. Autorem recenzji może być wyłącznie samodzielny pracownik naukowy, który jest zatrudniony w jednostce organizacyjnej uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego z danej dziedziny nauki lub sztuki, jako w podstawowym miejscu pracy.

3.      Obowiązek uzyskania opinii, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie, którzy zamierzają otworzyć przewód habilitacyjny w krajowej jednostce organizacyjnej posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2018-02-15 07:43:38

Liczba wyświetleń strony: 6491

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka