Uchwała Nr 71/2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 26 listopada 2009 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 53/2009 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości przez Uniwersytet oraz na wyrażenie zgody na  zrzeczenie się przez Uniwersytet prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Kielce

Na podstawie art. 62 ust.2 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 66 ust. 3 pkt 4 lit. a i lit. b Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1.                  Dotychczasową nazwę uchwały zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości przez Uniwersytet oraz na wyrażenie zgody na przekazanie w formie darowizny przez Uniwersytet prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Kielce”.

 

2.                  Dotychczasową treść § 2 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„Senat Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża zgodę na dokonanie czynności polegającej na przekazaniu w formie darowizny przez Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach na rzecz Gminy Kielce prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w Kielcach przy ulicy Chęcińskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Kielce (obręb 0016) jako działka nr 647/3 o pow. 0,0483 ha.”

 

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 02:49:46

Liczba wyświetleń strony: 5429

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka