Uchwała Nr 39/2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 28 maja 2009 roku

 

w sprawie zatwierdzenia przez Senat wzoru Medalu Pamiątkowego z okazji

40-lecia Uczelni i Regulaminu jego przyznawania

 

 

Na podstawie § 66 ust. 21 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

Senat zatwierdza wzór Medalu Pamiątkowego z okazji 40-lecia Uczelni stanowiący załącznik 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Senat zatwierdza Regulamin przyznawania Medalu Pamiątkowego z okazji 40-lecia Uczelni stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 02:32:23

Liczba wyświetleń strony: 6054

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka