Uchwała Nr 37/2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

 

z dnia 28 maja 2009 roku

 

w sprawie  nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 12 ust. 11 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Na podstawie wniosku Rady Wydziału Humanistycznego Senat nadaje tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Tadeuszowi Różewiczowi jednemu z najwybitniejszych pisarzy współczesnych, poecie i dramaturgowi, człowiekowi szczególnie zasłużonemu dla kultury ojczystej.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 04:04:54

Liczba wyświetleń strony: 6050

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka