Uchwała Nr 53/2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 24 września 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości przez Uniwersytet  oraz na wyrażenie zgody na  zrzeczenie się przez Uniwersytet prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Kielce

 

Na podstawie art. 62 ust.2 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 66 ust. 3 pkt 4 lit. a i lit. b Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Senat Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża zgodę na dokonanie czynności prawnej polegającej na  przyjęciu darowizny nieruchomości  gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kielcach przy ul. Świętokrzyskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Kielce (obręb 0012) jako działka nr 187/10 o pow. 0,0558 ha.

 

§ 2

 

Senat Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża zgodę na dokonanie czynności polegającej na zrzeczeniu się przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach na rzecz Gminy Kielce prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w Kielcach przy ulicy  Chęcińskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Kielce (obręb 0016) jako działka nr 647/3 o pow. 0,0483 ha.

 

 

§ 3

 

Traci moc uchwała  Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 14/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej polegającej na sprzedaży lub na zamianie nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Chęcińskiej w celu nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Świętokrzyskiej.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 01:52:07

Liczba wyświetleń strony: 5552

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka