Uchwała Nr 79/2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 17 grudnia 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu Międzywydziałowego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 62 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz.U. Nr  164, poz. 1365 ze zm.), § 66 ust. 2 pkt 21) i § 36 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Senat pozytywnie opiniuje Regulamin Międzywydziałowego Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu
Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwalony uchwałą nr 4/09 Rady Studium z dnia 26.11.2009r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:30:26

Liczba wyświetleń strony: 5723

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka