Uchwała Nr 19/2009

 

Senatu  Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

 

z dnia 26 marca 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w rachunku

 

 

            Na podstawie  § 66 ust. 2 pkt 21 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach  uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Senat wyraża zgodę na zaciągnięcie kredytu w rachunku od dnia 1 maja 2009 roku        w wysokości 6 mln zł, z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2012 roku.

 

2.      Kredyt przeznaczony będzie na pokrycie zobowiązań płatniczych z tytułu prowadzonej działalności statutowej.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:30:24

Liczba wyświetleń strony: 6203

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka