Uchwała Nr 18/2009

 

Senatu Uniwersytetu  Humanistyczno - Przyrodniczego  Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 26 marca 2009 roku

 

 

w sprawie wyrażenia opinii o kandydatach do nagrody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz.1385 z późn. zm.) oraz § 66 ust. 2  pkt 21 Statutu Uniwersytetu  Humanistyczno - Przyrodniczego  Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Senat wyraża pozytywną opinię o  następujących  kandydatach do nagrody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego :

 

1)     prof. dr hab. Adam Massalski,

2)     dr hab. prof. UJK Wanda Dróżka,

3)     dr hab. prof. UJK Ryszard Gryz,

4)     dr hab. prof. UJK Grzegorz Miernik.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 05:10:41

Liczba wyświetleń strony: 6227

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka