Uchwała  Nr 20/2009

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 26 marca 2009 roku

 

w sprawie rozwiązania uczelnianych organizacji studenckich

 

 

            Na podstawie art. 205  ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2006  r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Rozwiązuje się:

                        - Studenckie Koło Naukowe Finansów „Risk Transfer”,

                        - Studenckie Koło Naukowe „Virus”.

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 02:55:29

Liczba wyświetleń strony: 6199

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka