traci moc na podstawie uchwały nr 52/2011

Uchwała Nr 61/2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 29 października 2009 roku

 

w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich

           

 

 

Na podstawie art. 155 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz.U. Nr  164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 152 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§1

 

Wprowadza się Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§2

 

Z dniem wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 1 traci moc obowiązującą uchwała
nr 64/2007 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 października 2007 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-20 14:26:23

Liczba wyświetleń strony: 5808

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka