Uchwała Nr 23/2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 26 marca  2009 roku

 

zmieniająca uchwałę nr 35/2008 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2009/2010

 

               

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr 35/2008 z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2009/2010 wprowadza się następujące zmiany:

1)  W części II, w załączniku nr 2 do uchwały nr 35/2008 z dnia 15 maja 2008 r., dodaje się nowy kierunek fizyka techniczna studia inżynierskie stacjonarne pierwszego stopnia (7-semestralne) oraz kryteria kwalifikacji: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu - konkurs świadectw: fizyka (fizyka i astronomia)*, informatyka, język obcy.

2)  W części II, w załączniku nr 2 do uchwały nr 35/2008 z dnia 15 maja 2008 r., na kierunku informatyka dodaje się studia inżynierskie stacjonarne
i niestacjonarne pierwszego stopnia (7-semestralne) oraz kryteria kwalifikacji: konkurs świadectw: informatyka * lub matematyka,  język obcy.

3)  W części IV, w załączniku nr 2 do uchwały nr 35/2008 z dnia 15 maja 2008 r., na kierunku pedagogika, w pkt 2. studia stacjonarne drugiego stopnia dodaje się specjalności:

a)  pedagogika opiekuńczo-wychowawcza dla absolwentów specjalności przygotowujących w zakresie pedagogiki opiekuńczej i społecznej - kryteria kwalifikacji: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia limitu – ranking ostatecznego wyniku studiów zawartego w suplemencie lub zaświadczeniu wydanym przez uczelnię,

b)  resocjalizacja i profilaktyka społeczna dla absolwentów specjalności przygotowujących w zakresie profilaktyki społecznej, resocjalizacji, nieprzystosowania społecznego – kryteria kwalifikacji: konkurs dyplomów. W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ze studiów pierwszego stopnia.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 02:38:23

Liczba wyświetleń strony: 8416

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka