Uchwała Nr  29/2009


Senatu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego  w Kielcach

 

z dnia 30 kwietnia 2009 roku

 

 w sprawie utworzenia i zniesienia specjalności

 

            Na podstawie § 66 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

1.      Na Wydziale Humanistycznym od roku akademickiego 2009/2010 na studiach pierwszego stopnia tworzy się specjalności w ramach kierunku:

1)     filologia:

a)    filologia germańska - międzynarodowa komunikacja turystyczna,

2)     filologia polska:

a)    filologia polska z historią.

2.      Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym od roku akademickiego 2009/2010 na studiach pierwszego stopnia tworzy się specjalności w ramach kierunku:

1)     biologia:

a)    ekologia i zarządzanie zasobami przyrody,

2)      chemia:

a)    analityka środowiska,

b)    chemia materiałów supramolekularnych,

3)     informatyka:

a)    informatyka z fizyką

b)    technologie informatyczne,

c)     teleinformatyka,

d)    systemy baz danych.

4.      Na Wydziale Filologiczno-Historycznym od roku akademickiego 2009/2010 na studiach pierwszego stopnia w ramach kierunku filologia polska tworzy się specjalność filologia polska z kulturoznawstwem.

 

 

§ 2

 

1.      Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym od roku akademickiego 2009/2010 na studiach drugiego stopnia tworzy się specjalności w ramach kierunku:

1)     biologia:

a)    biologia medyczna z elementami diagnostyki,

b)    ekologia i zarządzanie zasobami przyrody,

2)      chemia:

a)    analityka środowiska,

b)    chemia materiałów nano- i supramolekularnych,

3)     geografia:

a)    ochrona krajobrazu przyrodniczo-kulturowego,

4)     ochrona środowiska:

a)    monitoring środowiska.

§ 3

 

Na Wydziale Humanistycznym od roku akademickiego 2010/2011 na studiach pierwszego stopnia likwiduje się specjalność filologia rosyjska z filologią polską w ramach kierunku filologia.

 

§ 4

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:33:13

Liczba wyświetleń strony: 6215

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka