Uchwała Nr 76/2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 17 grudnia 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zwrot  przez Uczelnię nieruchomości położonej w Busku Zdroju przy ulicy Armii Krajowej 19

 

 

Na podstawie   art. 62 ust. 2 pkt. 4 lit. a) i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 ze zm.) oraz § 66 ust. 3 pkt 4 lit. a) Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat wyraża zgodę na zwrot przez Uczelnię zabudowanej nieruchomości, położonej w Busku Zdroju przy ul. Armii Krajowej, oznaczonej jako działka nr 22/4 o powierzchni 224 m2, nr księgi wieczystej KI1B/00055211/9 oraz nr 22/1, o powierzchni 1018 m2, nr księgi wieczystej 55211.

 

§ 2

 

Zwrot nieruchomości, o których mowa w § 1  uchwały może nastąpić po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. Skarbu Państwa. 

 

§ 3

 

Traci moc obowiązującą uchwała nr 7/2007 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  25  stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Uczelnię zabudowanej nieruchomości  położonej w Busku Zdroju  przy ul. Armii Krajowej 19.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 01:03:45

Liczba wyświetleń strony: 5632

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka