Uchwała Nr 43/2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  28 maja 2009 roku

 

w sprawie utworzenia i zniesienia specjalności 

 

            Na podstawie § 66 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

1.      Na Wydziale Humanistycznym od roku akademickiego 2010/2011 na studiach pierwszego stopnia tworzy się specjalność historia z językiem niemieckim w ramach kierunku historia.

2.      Na Wydziale Humanistycznym od roku akademickiego 2010/2011 na studiach drugiego stopnia tworzy się specjalności w ramach kierunku historia:

1)      amerykanistyka

2)      antropologia historyczna

3)      kultura krajów śródziemnomorskich.

3.      Na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym od roku akademickiego 2010/2011 na studiach pierwszego i drugiego stopnia tworzy się specjalność grafika projektowa i reklama w ramach kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

4.      Na Wydziale Filologiczno-Historycznym od roku akademickiego 2010/2011 na studiach pierwszego stopnia tworzy się specjalność filologia angielska z elementami translatoryki i  języka biznesu w ramach kierunku filologia.

 

§ 2

 

1.      Na Wydziale Humanistycznym od roku akademickiego 2010/2011 na studiach drugiego stopnia w ramach kierunku historia likwiduje się specjalności:

1)     dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja

2)     historia z językiem angielskim

3)     społeczno-ekonomiczna.

2.      Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym od roku akademickiego 2010/2011 na studiach drugiego stopnia likwiduje się specjalność biologia medyczna  w ramach kierunku biologia

3.      Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym od roku akademickiego 2010/2011 na studiach pierwszego i drugiego stopnia likwiduje się specjalność chemia z ochroną środowiska w ramach kierunku chemia.

 

§ 4

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 03:31:04

Liczba wyświetleń strony: 6148

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka