Uchwała Nr 63/2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 29 października 2009 roku

 

w sprawie uzupełnienia składu oraz wyboru przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla  Nauczycieli Akademickich

 

       Na podstawie § 143 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
(Dz.U. Nr  164, poz. 1365 ze zm.), § 66 ust.2 pkt 16 oraz 155 ust.2 i 5 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Senat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach
w wyniku wyboru uzupełnia skład Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na okres do końca kadencji Senatu poprzez dodatkowe powołanie następujących osób:

 

1.      prof. Barbara Barszcz

 

§ 2

 

Senat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach postanawia powołać na przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich na okres do końca kadencji Senatu prof. Janusza Jarosińskiego.

 

§ 3

 

Aktualny skład Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich przedstawia się następująco:

 

1)     prof. Janusz Jarosiński – przewodniczący,

2)     prof. Marek Przeniosło – zastępca przewodniczącego,

3)     prof. Dariusz Adamczyk,

4)    prof. Barbara Barszcz,       

5)     prof. Stanisław Bień,

6)     prof. Edward Opaliński,

7)     prof. Zdzisław Stoliński,

8)     prof. Wojciech Turski,

9)     dr Grażyna Legutko,

10) dr Dariusz Rogut,

11) dr Witold Sokała,

12) dr Piotr Winczewski,

13) dr Grażyna Wiraszka,

14) Mateusz Pawlusiński,

15) Paweł Sobota

 

§3

 

Obsługę administracyjną Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich prowadzi Dział Kadr.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 06:14:26

Liczba wyświetleń strony: 5435

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka