Uchwała  Nr 26 /2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  30 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie ogólnych zasad podziału dotacji stacjonarnej z budżetu państwa na 2009 r.

 

 

 

       Na podstawie art.62 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr  164, poz. 1365)  oraz § 66 ust.1 i ust. 2 pkt 21 Statutu uchwala się, co  następuje:

 

§1

 

1.      Ustala się ogólne zasady  podziału dotacji z budżetu państwa na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem Uczelni, w tym na remonty, zwaną dalej dotacją stacjonarną.

 

2.      Dotację stacjonarną dzieli w następujący sposób:

1)     z dotacji przyznanej Uczelni na dany rok wydziela się  fundusze ustalone kwotowo przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz kwoty na fundusze, których utworzenie jest obligatoryjne,

2)     wydziela się fundusz dyspozycyjny J. M. Rektora w wysokości 0,5%  ogólnej kwoty dotacji,

3)     z pozostałej kwoty dotacji wydziela się  wg algorytmu stosowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kwotę dla  Filii w Piotrkowie Trybunalskim,

4)     z pozostałej kwoty  dotacji  w Kielcach i w Piotrkowie Trybunalskim wydziela się środki na ZFŚS, a następnie pozostałą kwotę dzieli się  wg zasad określonych w załącznikach odrębnie dla Kielc i Filii w Piotrkowie Trybunalskim:

 

a)     UJK Kielce - załącznik 1,

b)     UJK Filia w Piotrkowie Trybunalskim załącznik 2.

 

 

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 01:46:43

Liczba wyświetleń strony: 6209

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka