Uchwała Nr 51/2009

 

Senatu  Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 28 maja 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z  Uniwersytetem w Colimie

 

 

            Na podstawie  art. 62 ust. 1 pkt 7 ustawy z  dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 66 ust.2 pkt 13 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach a Uniwersytetem w Colimie (Colima, Meksyk).

 

 

 

§2

 

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 02:46:54

Liczba wyświetleń strony: 5914

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka