Uchwała Nr 64/2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 29 października 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego imienia A.S. Puszkina (Rosja)

 

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 66 ust.2 pkt 13 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

  1. Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Humanistyczno - Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach
    a Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina (Rosja).
  2. Umowa stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:32:53

Liczba wyświetleń strony: 5377

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka