Uchwała  Nr 49/2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 maja 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet zadania inwestycyjnego

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)  oraz na podstawie § 66 ust. 2 pkt 21 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu wyraża zgodę na realizację przez Uczelnię  zadania  inwestycyjnego pn.: „Przystosowanie budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego do aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów przeciwpożarowych.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 04:14:38

Liczba wyświetleń strony: 6154

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka