Uchwała Nr 58/2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 24 września 2009 roku

 

w sprawie zmiany uchwały nr 36/2008 r. Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w zakresie historii i językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym w roku akademickim 2009/2010.

 

 

Na podstawie § 196 ust. 1 w związku z art.169 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      W § 9 dotychczasową treść ust.1 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„ 1. Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się w terminie od 1 do 30 września 2009r.”

2.      W § 9 w ust. 2 lit. A dotychczasową treść zastępuje się treścią w brzmieniu:

„a) 14 osób na studia w zakresie historii,”

 

§ 2

 

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 02:44:02

Liczba wyświetleń strony: 5571

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka