Uchwała Nr 70/2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  26 listopada 2009 roku

 

w sprawie utworzenia specjalności 

 

            Na podstawie § 66 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

1.     Na Wydziale Filologiczno-Historycznym od roku akademickiego 2010/2011 na studiach drugiego stopnia tworzy się w ramach kierunku filologia polska specjalność filologia polska z wiedzą o kulturze.

2.     Na Wydziale Filologiczno-Historycznym od roku akademickiego 2010/2011 na studiach pierwszego i drugiego stopnia tworzy się w ramach kierunku historia specjalności:

1)     europeistyka wschodnia

2)     zarządzanie współczesną dokumentacją

3)     bezpieczeństwo państwa.

3.     Na Wydziale Nauk Społecznych od roku akademickiego 2010/2011 na studiach pierwszego stopnia tworzy się ramach kierunku zarządzanie specjalność zarządzanie w administracji publicznej.

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:27:56

Liczba wyświetleń strony: 5512

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka