Uchwała Nr 44/2009

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 maja 2009 roku

 

w sprawie  odwołania  przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich

 

Na podstawie § 66 ust. 2 pkt 16 oraz  § 155 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  Jana  Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Senat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  Jana  Kochanowskiego w Kielcach odwołuje  
z członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich  przewodniczącą Komisji - prof. Wiolettę Kamińską.

 

§2

 

Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:30:32

Liczba wyświetleń strony: 6072

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka