Uchwała Nr 14/2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 26 marca 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej polegającej na sprzedaży lub na zamianie nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy  ul. Chęcińskiej w celu nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ul. Świętokrzyskiej

 

Na podstawie § 66 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Senat Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża zgodę na  dokonanie czynności prawnej polegającej na sprzedaży na lub zamianie nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym Uniwersytetu położonej w Kielcach, przy ul. Chęcińskiej, oznaczonej jako działka o numerze 647/3 o powierzchni 0,0483 ha, na nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w Kielcach, przy ul. Świętokrzyskiej, oznaczonej jako działka  o numerze 187/10  o powierzchni 0,0558 ha.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 03:23:31

Liczba wyświetleń strony: 6255

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka