Uchwała Nr 59/2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 24 września  2009 roku

 

w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów

 

 

Na podstawie § 66 ust. 2 pkt 16) oraz § 173 ust. 2 pkt 1) i ust. 3 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Senat Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach dokonuje zmiany w składzie Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów poprzez odwołanie:

1.      Łukasz Hylewski,

2.      Magdalena Maligłówka,

3.      Ewa Stelmach,

4.      Katarzyna Zygoń.

 

2. Senat Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach dokonuje zmiany w składzie Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów poprzez powołanie:

 

1.      Damian Ciura,

2.      Paweł Czerpak,

3.      Kamil Matejkiewicz,

4.      Bogumił Sobczyk.

 

§ 2

 

 

Skład Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów powołanej uchwałą nr 74/2008 z dnia
30 października 2008 roku w sprawie powołania składu Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów z uwzględnieniem zmian z §1 jest następujący
:

 

1.         dr Bartłomiej Zapała – przewodniczący,

2.         dr Tomasz Chrząstek – zastępca przewodniczącego,

3.         prof. Grażyna Nowak – Starz,

4.         dr Janusz Budziński,

5.         dr Anna Dębska,

6.         dr Justyna Dobrołowicz,

7.         dr Kazimiera Dyrda,

8.         Damian Ciura,

9.         Paweł Czerpak,

10.     Karol Gnat,

11.     Kamil Matejkiewicz,

12.     Mateusz Pawlusiński,

13.     Paweł Sobota,

14.     Bogumił Sobczyk.

 

 

 

 

§ 3

 

Obsługę administracyjną Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów  prowadzi Dział Spraw Studenckich.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 04:30:38

Liczba wyświetleń strony: 5696

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka