Uchwała Nr 56/2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 24 września 2009 roku

 

w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych pochodzących ze sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Paderewskiego 10

Na podstawie art. 62 ust.2 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 66 ust. 3 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Mając na względzie postanowienia § 3 Umowy darowizny z dnia 16 lutego 2007 r. Rep. A 602/2007 z treści, którego wynika że nieruchomość położona w Kielcach przy ulicy Paderewskiego 10, jako przedmiot darowizny przeznaczona została na rozwój Uczelni poprzez zapewnienie mieszkań dla kadry naukowo-dydaktycznej, Senat Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach postanawia, że środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa powyżej, wykorzystane  zostaną  na  zapewnienie mieszkań dla samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnianych w Uniwersytecie, w celu  uzyskania oraz zachowania przez  jednostki organizacyjne Uczelni praw do nadawania stopni naukowych w zakresie określonej dyscypliny naukowej lub dyscypliny artystycznej.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 01:09:28

Liczba wyświetleń strony: 5577

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka