Uchwała Nr 73/2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  26  listopada  2009 r.

 

zmieniająca uchwałę nr 42/2009 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011

 

           

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale nr 42/2009 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011 wprowadza się następujące zmiany:

W części I, w załączniku nr 2 do uchwały nr 42/2009 z dnia 28 maja 2009 r., dodaje się nowy kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia stacjonarne
i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz kryteria kwalifikacji: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu - konkurs świadectw: język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:34:01

Liczba wyświetleń strony: 6623

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka