Uchwała Nr  31  /2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

  

z dnia   30 kwietnia 2009 roku

  

w sprawie stwierdzenia  wygaśnięcia mandatów członków Senatu

 

 

                                   Na podstawie § 126 ust. 1 i ust. 6  Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Senat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach stwierdza wygaśnięcie mandatów niżej wymienionych członków Senatu:

  1. mgr Marek Jedynak,
  2. Magdalena Maligłówka,
  3. Radosław Mąkola,
  4. Ewa Stelmach,
  5. Łukasz Janik,
  6. Agnieszka Krupa.

 

§2

 

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:33:40

Liczba wyświetleń strony: 6314

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka