Uchwała  Nr  34 /2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  30 kwietnia 2009 r.

 

zmieniająca uchwałę nr 7/2009 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, form zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków i zasad obliczania godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz liczebności grup studenckich.

 

            Na podstawie art. 130 ust. 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

W uchwale nr 7/2009 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-PrzyrodniczegoJana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, form zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków i zasad obliczania godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz liczebności grup studenckich dodaje się w  § 7 ust. 4,  o następującej treści:

 

„4. Nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu zajęcia w ramach projektu unijnego Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych nr umowy  2/SP-EFS/ZZP-47/08, których rzeczywisty czas trwania jest trudny do ustalenia, zalicza się z tego tytułu jako zrealizowane następujące liczby obliczeniowych godzin dydaktycznych:

 

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Promotorstwo jednej pracy dyplomowej

1 godzina

Recenzowanie jednej pracy dyplomowej

1 godzina

Przewodniczenie komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy z jedną osobą

½ godziny

Udział w pracach komisji przeprowadzającej egzamin praktyczny dyplomowy z jedną osobą

½ godziny

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:29:21

Liczba wyświetleń strony: 6373

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka