Uchwała Nr 47/2009

 

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
w Kielcach

z dnia 28 maja 2009 roku

 

w sprawie uchwalenia podziału dotacji w obszarze działalności dydaktycznej i podziału planowanych środków finansowych pochodzących z opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych na rok 2009  

 

Na podstawie § 66 ust. 2 pkt 21 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

1.      Dokonuje się  podziału dotacji w obszarze działalności dydaktycznej na 2009 rok, zwanej dalej dotacją dydaktyczną.

2.      Dotacja dydaktyczna obejmuje:

1)      dotację stacjonarną,

2)      dotację na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych,

3)      dotację na zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej, w której prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu na treść kształceni.

 

§2

 

1.      Uchwala się zasady podziału planowanych środków  pieniężnych pochodzących z opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych na rok 2009.

2.      Zasady podziału planowanych środków pieniężnych pochodzących z opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych na rok 2009 określają załączniki do uchwały.

 

§ 3

Podziału dotacji dydaktycznej oraz  zasady podziału planowanych środków  pieniężnych pochodzących z opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych na rok 2009  dokonuje się zgodnie z  w załącznikami do uchwały:

 

1)      UJK Kielce – załącznik nr 1,

1)      UJK Filia w Piotrkowie Trybunalskim – załącznik nr 2.

                         

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:00:34

Liczba wyświetleń strony: 6063

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka