Uchwała Nr 8/2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego  w Kielcach

 

z dnia 29 stycznia 2009 roku

 

w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego na 2008 rok

 

 Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Zmienia się plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2008 rok. Plan rzeczowo - finansowy Uczelni na 2008 rok z uwzględnieniem zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Załączniki w wersji papierowej dostępne w pok. 113  w Biurze Organizacyjno-Prawnym  UJK

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-12-10 10:57:50

Liczba wyświetleń strony: 6172

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka