Zarządzenie Nr 1/2008

Zarządzenie Nr  1/2008

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  1  lutego 2008 roku

zmieniające zarządzenie rektora Nr 4/2006 z dnia 30 stycznia  2006 roku
w sprawie warunków przyznawania stypendiów doktorskich i habilitacyjnych w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


 Na podstawie art. 66 ust. 1  ustawy z   dnia 27  lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i §86 ust.1 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie stypendiów doktorskich i habilitacyjnych. (Dz.U. Nr 115, poz. 965)zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1. W zarządzeniu rektora Nr 4/2006 z dnia 30 stycznia  2006 roku w sprawie warunków przyznawania stypendiów doktorskich i habilitacyjnych w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach  uchyla się załączniki nr 1 i 2.
2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 wprowadza się nowe  załączniki nr 1 i 2 stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 

 

Pobierz zarządzenie wraz z załącznikami  w formacie PDF


  1- zarz. zm. zarz. warunki przyznania stypend. hab. i dok..pdf

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 12:29:57

Liczba wyświetleń strony: 7976

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka