Zarządzenie Nr 44/2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 13 października 2008 roku

 

w sprawie zniesienia międzywydziałowych jednostek organizacyjnych: Studium Pedagogicznego i Studium Informatycznego Filii oraz ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej: Stacji Monitoringu

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), § 36 ust. 4 oraz § 43 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Znosi się z dniem 1.10.2008 roku międzywydziałowe jednostki organizacyjne: Studium Pedagogiczne oraz Studium Informatyczne Filii.

 

§ 2

Znosi się z dniem 1.10.2008 roku ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną: Stację Monitoringu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 07:12:01

Liczba wyświetleń strony: 6967

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka