Zarządzenie Nr 71/2008

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 17 grudnia 2008 roku


w sprawie uchylenia zarządzenia rektora

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 86 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:


 § 1

Uchyla się zarządzenie nr 38/1998 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 listopada 1998 roku w sprawie zmiany zarządzenia  nr 39/97  Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach         z dnia 25 listopada 1997 roku w sprawie zasad naliczania kosztów uzyskania przychodu od wynagrodzenia objętego prawami autorskimi.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 07:33:12

Liczba wyświetleń strony: 6723

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka