Traci moc na podstawie zarządzenia nr 95/2016

Zarządzenie Nr 7/2008

 

Rektora  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  19  marca 2008 roku

 

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

 

 

 

           Na podstawie art.66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 86 ust. 2 Statutu Akademii Świętokrzyskiej  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję Likwidacyjną w składzie:

 

1)      Leszek Gąsior – przewodniczący;

2)      Anna Waligórska;

3)      Tadeusz Jamrożek;

4)      Alicja Kamińska;

5)      Anna Żołądek;

6)      Monika Paluch;

7)      Andrzej Zasada;

8)      Jarosław Władyszewski;

9)      osoba wyznaczona przez kierownika UCI;

10)    pracownik wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej.

 

§ 2

 

Kompetencje i zakres działania Komisji Likwidacyjnej określa § 34 zarządzenia Nr 4/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez Akademię Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, warunków odstąpienia od przetargu oraz likwidacji środków trwałych.

 

 

§ 3

 

Traci moc zarządzenie Nr 6/2002 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 lutego 2002 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobierz zarządzenie w formacie PDF
 

 

 Zarządzenie Nr 7/2008

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2016-11-30 12:00:43

Liczba wyświetleń strony: 7329

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka