Zarządzenie Nr 49/ 2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 14 października 2008 roku

 

 

w sprawie czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

 

 

Na podstawie § 86 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z art. 130 § 2 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, dla których sobota jest dniem wolnym  od pracy, ustala się dzień 10 listopada 2008 roku dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu 1 listopada 2008 roku.

 

2. W przypadku konieczności wykonywania pracy w dniu 1 listopada 2008 roku, decyzję                           o zmianie harmonogramu czasu pracy podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 07:16:04

Liczba wyświetleń strony: 6805

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka