Traci moc na podstawie zarządzanie nr 22/2015

Zarządzenie Nr  18/2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 9 maja  2008 roku

 

w sprawie wprowadzenia kart obiegowych

 

 

                      Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo              o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 86 ust 1  Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

Wprowadza się wzór kart obiegowych stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia:

 

1.      Zał. nr 1 – karta obiegowa studenta/ absolwenta studiów stacjonarnych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego          w Kielcach.

 

 

2.      Zał. nr 2 – karta obiegowa studenta/absolwenta studiów niestacjonarnych

i słuchacza studiów podyplomowych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

 

§ 2

 

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

   


Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2015-04-22 09:25:40

Liczba wyświetleń strony: 7215

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka