traci moc na podstawie zarządzenia Nr 67/2009

Zarządzenie Nr 63/2008

 

Rektora  Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 1 grudnia 2008 roku

 

 

w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego

 

           Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego  i Artystycznego  wchodzą:

1. Instytut Edukacji Muzycznej,

2. Instytut Sztuk Pięknych,

3. Instytut Pedagogiki i Psychologii,

4. Instytut Edukacji Szkolnej.

§ 2

 

W skład Instytutu Edukacji Muzycznej wchodzą:

1. Zakład Dyrygowania, Prowadzenia Zespołów i Emisji Głosu,

2. Zakład Dydaktyki Muzyki,

3. Zakład Teorii Muzyki,

4. Zakład Praktyki Instrumentalnej.

§ 3

W skład Instytutu Sztuk Pięknych wchodzą:

1. Zakład Malarstwa,

2. Zakład Grafiki,

3. Zakład Rzeźby,

4. Zakład Nowe Media,

5. Zakład Historii i Teorii Sztuki.

§ 4

W skład Instytutu Pedagogiki i Psychologii wchodzą:

1. Zakład Edukacji Zawodowej,

2. Zakład Metodologii Badań  Edukacyjnych,

3. Zakład Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania,

4. Zakład Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej,

5. Zakład Pedeutologii i Historii Wychowania,

6. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji,

7. Zakład Psychologii,

8. Zakład Socjologii Edukacji i Polityki Społecznej,

9. Zakład Zastosowań Informatyki w Edukacji,

 

§ 5

W skład Instytutu Edukacji Szkolnej wchodzą:

1. Zakład Auksologii,

2. Zakład Dydaktyki Ogólnej i Technicznych Środków Nauczania,

     Pracownia Multimedialna,

3.  Zakład Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej,

Pracownia Filozoficzna,

4.  Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej,

     Pracownia Języka Angielskiego,

     Pracownia Pedagogiki Zdrowia,

5.  Zakład Wychowania Przez Sztukę,

6.  Zakład Pedagogicznego Kształcenia Nauczycieli,

    Pracownia Przygotowania Pedagogicznego,

7.  Zakład Rewalidacji i Terapii Pedagogicznej.

 

§ 6

 

Traci  moc obowiązującą zarządzenie nr 1/2006  Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z 2 stycznia 2006 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 12:17:42

Liczba wyświetleń strony: 6387

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka