Zarządzenie Nr 61/2008

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 19 listopada 2008 roku

w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju

 

Na podstawie  § 86 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. nr 236 poz. 1900 ze zm. ) oraz na postawie § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli, motorowerów niebędących własnością pracodawcy ( Dz. U. nr 27 poz. 271 ze zm. ) zarządza się, co następuje:


§ 1

1.      Rektor Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego                  w Kielcach może, na wniosek pracownika wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej na obszarze kraju samochodem osobowym niebędącym własnością Uniwersytetu.

2.      Zgodę na przejazd z upoważnienia Rektora wyrażają :

a)      prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą – w sprawach związanych                           z rozwojem i doskonaleniem kadry oraz badaniami naukowymi,

b)      prorektor ds. ogólnych – w pozostałych przypadkach.

§ 2

W przypadku wyrażenia zgody przysługuje pracownikowi zwrot kosztów przejazdu                      w wysokości stanowiący iloczyn przejechanych kilometrów przez następującą stawkę za jeden kilometr przebiegu samochody osobowego:

1)     o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,2607 zł,

2)     o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,4177 zł.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 07:25:21

Liczba wyświetleń strony: 6647

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka