Zarządzenie Nr 26/2008

Zarządzenie nr 26/2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 2 czerwca 2008 roku

 

w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Głównej

 

 

            Na podstawie § 45 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§1

 

1.Ustala się następujący skład Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na

   stanowisko Dyrektora Biblioteki Głównej:

1. prof. UJK dr hab. Marek Kątny   -  przewodniczący

2. prof. UJK dr hab. Jadwiga Muszyńska

3. prof. UJK dr hab. Zbigniew Włodarczyk

4. prof. zw. dr hab. Andrzej Malarewicz

5. dr Urszula Świerczyńska-Kaczor

 

§2

 

Komisja określi kryteria wyboru, ogłosi konkurs, zbierze i rozpatrzy zgłoszone oferty oraz przedstawi rektorowi Uniwersytetu rekomendowanych kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Głównej w terminie do dnia 23 czerwca 2008 roku.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 06:58:58

Liczba wyświetleń strony: 6822

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka