Zarządzenie Nr 5/2008

Zarządzenie Nr   5/2008

Rektora  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  25 lutego 2008 roku

 

w sprawie zmiany nazwy Instytutu Ekonomii

 

 

           Na podstawie § 14 ust. 7 i § 86 ust. 2 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§1

 

W Wydziale Zarządzania i Administracji  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zmienia się nazwę Instytutu Ekonomii na Instytut Ekonomii i Administracji.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF

 5- zarz. zm str.Wydz. Zarz. 08.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 06:45:02

Liczba wyświetleń strony: 7529

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka