Zarządzenie Nr 24/2008

Zarządzenie Nr 24 /2008

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego 

w Kielcach

z dnia 29 maja 2008 roku

 

w sprawie powołania  Komisji ds. selekcji zbiorów

w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie § 86 pkt 3 ust 22) Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz rozporządzenia Ministra Kultury                 i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 listopada 1999 roku w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U.99 Nr 93, poz. 1077 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję ds. selekcji zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach w składzie:

 

1.      Joanna Loeffler – Mazur – przewodnicząca,

2.      Adam Bandrowski – z-ca przewodniczącej,

3.      Justyna Adamczyk,

4.      Ewa Kornecka – Mogielska.

  

§2

 

Traci moc zarządzenie Nr 46/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2005 roku w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzania selekcji zbiorów Biblioteki Głównej.

  

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 06:58:14

Liczba wyświetleń strony: 7379

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka